Jessica In

Interaktívna Architektúra

Jessica In je architektka, dizajnérka, kreatívna kóderka a pedagogička vyučujúca v Bartlett Interactive Architecture Lab, teda Bartlettovom laboratóriu interaktívnej architektúry. Jej architektonické špecializácie a záujmy spočívajú vo výpočtových, interakčných a výrobných metodikách pre architektúru, s osobitným dôrazom na výrazný potenciál technológie ako prostriedku na preskúmanie zákazkového dizajnu.

V súčasnosti sleduje svoje záujmy v oblasti kreslenia a robotiky spolu s interaktívnymi dizajnovými výskumami. Nedávno dokončila programovanie inštalácie s názvom Fearful Symmetry umelca Ruairiho Glynna v galérií Itau Cultural v Sao Paulo. Obzvlášť sa zaujíma o fyzicky vrodené interakcie a skúma sémantické a relačné podmienky medzi (ne)hmotným a virtuálno-fyzickým priestorom. Aktuálne sa jej práca zameriava hlavne na kreslenie, strojové učenie a robotiku. Rovnako ju teší aj vytváranie virtuálnych prostredí pre bábky a výroba priemyselných robotov tancujúcich so svetlom.

Pracuje ako odborná asistenka na Bartlett School of Architecture a spolu s kolegom Chee-Kit Lai riadia BSc (binárny symetrický kanál ) Unit 9. Taktiež je súčasťou výučbového tímu MArch Design for Performance + Interaction vrámci Interactive Architecture Lab s Ruairim Glynnom. Predtým, než sa pridala k Bartlett, bola dizajnérkou v Heatherwick Studio, zodpovedala za projektovú koordináciu a výrobu v Google areály v Mountain View, v Kalifornii, ako aj za sochárske projekty v Hudson Yards Vessel v New Yorku.

www.jessicain.net www.interactivearchitecture.org/

Get tickets now