Inken Bornholdt

TodaysArt

Inken Bornholdt je vedúcou marketingu organizácie TodaysArt. Jej záujem o elektronickú hudbu a digitálne umenie ju priviedol k práci na voľnej nohe v kultúrnom sektore. V tejto oblasti pomáha spájať klientov s významnými komunitami prostredníctvom programovania, obsahového triedenia a partnerskej spolupráce. Momentálne pracuje aj pre firmu Sonos ako manažérka značky. V minulosti bola internou koordinátorkou podujatí pre spoločnosť Apple. V roku 2012 sa stala spoluzakladateľkou firmy na eventový manažment s rozlohou 2 000 m2 a centra, kde sa stretávali medziodborové komunity umelcov, kreatívnych technológov a podnikateľov. Až do zatvorenia v roku 2015 budovala a viedla iniciatívu inštitúcie. Pripravovala podujatia aj pre ministerstvo hospodárstva v Berlíne, festival AMAZE a retune či jazykovú školu Goethe-Institut v Mexiku. Inken je rodená Berlínčanka. Študovala anglickú filológiu a komunikačné vedy na univerzite Freie Universität Berlin.

Get tickets now