Gabey Tjon a Tham

Kinetické inštalácie

Gabey Tjon a Tham je inštalačná umelkyňa, ktorá pracuje a žije v holandskom meste Haag. Pomocou kinetických zariadení, svetla a zvuku pretvára priestory na zmyslové a pohlcujúce prostredia.

Gabey pozoruje správanie v prírode, odkiaľ získava potrebné informácie na zostavenie základných štruktúr. Tvrdí, že technológia je práve prírodou inšpirovaná: „Príroda, ako ju dnes poznáme, je čoraz viac ovplyvňovaná ľudskou činnosťou, no naše technologické prostredie sa stáva čoraz zložitejším a neskrotnejším, až pre nás predstavuje takzvanú novú prírodu.“

Technológia skrytá v jej tvorbe má vlastnú logiku. Neznázorňuje len harmóniu, ale aj nedokonalosti. Umelkyňa objavuje nové techniky a vytvára mechanické sochy, ktoré sú postavené z rôznych materiálov a pôsobia na rôznych poetických úrovniach. Takto vznikajú choreografie kombinujúce technológiu s prírodou. Jej diela nás nabádajú premýšľať, rozjímať a skúmať.

http://www.gabeytjonatham.com

Get tickets now