Christian "Mio" Loclaire

Premysli digitálnu poéziu

Christian „Mio“ Loclair, kreatívny režisér v štúdiu Waltz Binaire, mediálny umelec a choreograf pochádza z hlavného mesta Nemecka. Skúma harmonické trenie ľudských tiel, pohyb a prírodu v spojení s digitálnou estetikou. Pri svojich interaktívnych inštaláciách, audiovizuálnych zážitkoch, vizuálnych príbehoch a tanečných predstaveniach využíva špičkovú technológiu, čím poukazuje na krásu a drámu ľudskej identity. Svoju prácu pre nezávislé a pridelené projekty zverejňuje prostredníctvom mobilných aplikácií, digitálneho premietania a divadelného javiska po celom svete.

www.waltzbinaire.com

Get tickets now