Andrej Boleslavský

Mixovanie reality

Andrej Boleslavský (SK/CZ) je nezávislý digitálny umelec hľadajúci zmysel technologií prostredníctvom umenia nových médií, virtuálnej reality, svetelných inštalácií a elektroniky. V jeho tvorbe je patrná fasicnácia prepojením prírody a technológií. V spoločných prácach s digitálnou umelkyňou Máriou Júdovou skúma vzťah fyzičnosti a digitálnych médií. Vytvoril mnoho interaktívnych inštalácií, prednáša o open-source nástrojoch a o platformách pre kreatívne programovanie. Popri svojich vlastných prácach často spolupracuje s inými umelcami a interakčnými dizajnérmi ako technológ.

http://id144.org

Umelec Andrej Boleslavský v prezentácii predstaví aspekty fyzikality v kontexte virtuálnej reality a tanca. Diela na ktorých v posledných pár rokoch pracoval spolu s digitálnou umelkyňou Máriou Júdovou majú zdroj inšpirácie v súčasnom tanci a digitálnych technológiách. Vytváraním interakcií v týchto dvoch zdanlivo protichodných médiách si dávajú za cieľ vyvolávať mätúce ale zároveň umelecky zmysluplné zážitky. Behom prednášky sa pozrieme do zákulisia tvorby diel ako je ich oceňovaná VR inštalácia Dust, hra pre mixovanú reality Camouflage alebo nedávno premierovaný VR film Unlit Horizon.

https://vrdust.org.uk

http://camouflage.org.uk

https://unlit.xyz

Get tickets now