Červený Horizont

Gabey Tjon a Tham

Inštalácia Red Horizon vytvára spleť svetla a zvuku, kombináciu chaosu a precíznosti, vzhľadu a zámeru. Pri dlhšom pozorovaní inštalácie sa odhalia jasné paobrazy. Nové tvary a kresby namaľované mozgom sa ľubovoľne objavujú na sietnici. Tieto entity pripomínajú nočnú oblohu.

Kinetická, svetelná a zvuková inštalácia pozostáva z 15 dôsledne ovládaných dvojitých kyvadiel, ktoré tvoria pole vizuálnych a akustických častíc v trojrozmernom priestore.

Na každom ramene sa nachádza biele svetlo a malý reproduktor, ktoré sa pohybujú spolu s nepredvídateľnosťou mechanizmu. Vytvorenie zložitého správania sa považuje za východiskový bod. Tento jav sa prejavuje napríklad v dave ľudí, kde prostredníctvom jednoduchých pravidiel vykazujú zložité správanie, vzory a inteligenciu ako celok.

Inštalácia je prispôsobená systému, ktorý integruje tento princíp do priestorového rozloženia zvuku, vývoja v čase a mechanizmu dvojitých kyvadiel.

Inštalácia Red Horizon vznikla v úzkej spolupráci so softvérovým umelcom Marcusom Grafom. Ide o koprodukciu medzi hudobným festivalom TodaysArt (Haag) a múzeom tranzitórneho umenia MoTA (Ľubľana).

Inštaláciu Red Horizon môžete vidieť v Pistoriho paláci, Štefánikova 25 Bratislava od 3. do 5. mája v týchto časoch.

Štvrtok 3. mája 16.00 - 20.00

Piatok 4. mája 16.00 - 20.00

Sobota 5. mája 10.00 - 19.00

3-4 mája je vstup voľný. 5. mája vstup len pre návštevníkov konferencie.

Zdroj fotografií: Marleen Sleeuwits/Maurice Tjon a Tham

www.gabeytjonatham.com