Dotknuteľné svety

Stella Speziali

Inštalácia Tangibles Worlds vytvorená na základe spolupráce medzi Stellou Speziali a švajčiarskou umeleckou školou ECAL skúma účinky hmatového zážitku, ktorý urýchľuje proces úplného vtiahnutia do virtuálnej reality. Predstavuje rozhranie „čiernej skrinky“, alternatívny hmotný svet, čím proces vtiahnutia rozširuje nad rámec vizuálneho a zvukového vnímania. Zároveň však tento projekt spochybňuje vzťah vnemov, ktoré prijímame zvonku s vnemami zvnútra virtuálnej reality a ich vzájomné prepojenie.

„Ako vo virtuálnej realite poskytnúť lepší hmatový zážitok? Je možné interagovať s virtuálnym svetom iným spôsobom, než len zamestnávaním rúk obsluhou ovládačov?“ –– Stella Speziali

Inštalácia Tangibles Worlds predstavuje experiment, ktorý sa snaží skombinovať nehmotnú a digitálnu virtuálnu realitu s dotykom. Hmatom totiž lepšie spoznávame predmety. Cieľom Stellinho projektu je zabezpečiť, aby sa používateľ neobmedzoval jednoduchým pozorovaním virtuálneho sveta, ale aby dospel k interakcii s určitou hmotou. Stane sa tak pozornejším a lepšie príjme spätnú väzbu, ktorú mu hmatové vnemy a pocity poskytnú.

Inštalácia Tangibles Worlds je vystavená v Pistoriho paláci od 3. do 5. mája.

www.stellaspeziali.ch